26/02/2021

Eleonoor vzw

26/02/2021

Berrefonds

26/02/2021

Elisio Vlinderpost

Welkom!

Altijd wij wil iedereen die in Vlaanderen te maken krijgt met het verlies van een kind graag helpen in de zoektocht naar ondersteuning. We bundelen op deze portaalwebsite het gratis aanbod van allerlei organisaties die elk op hun manier proberen te helpen na het verlies van een kind.

Hopelijk kan je voor jezelf een ideale mix maken van de ondersteuning die je nodig hebt in de omgang met jouw verdriet, jouw unieke verhaal. 

Ben je ook een Vlaamse organisatie die gratis ondersteuning biedt aan gezinnen na het verlies van een kind en wil je graag deel uitmaken van Altijd wij? Neem dan even contact op.

DE ORGANISATIES


Berrefonds

Werkingsgebied: Vlaanderen – Brussel

Focus: Koesterkoffer – Lotgenotencontact – Ervaringsgerichte expertise

Het Berrefonds groeide de afgelopen jaren uit tot een vaste waarde in het ondersteunen, inspireren, troosten en empoweren van gezinnen die een kind(je) verliezen. Jaarlijks deelt deze vzw meer dan 1.250 gratis Koesterkoffers uit via ziekenhuizen, begrafenisondernemers, politiediensten en andere zorgprofessionals. In deze koffers zitten allerlei materialen om liefdevol de laatste tastbare herinneringen te maken aan een kind(je)*.

Maar het Berrefonds is de afgelopen jaren ook een toegankelijk, ervaringsgericht steunpunt geworden voor ouders, framily, zorgprofessionals en iedereen die vragen heeft rond omgaan met rouw en verdriet om een kind.

www.berrefonds.be


Boven De Wolken

Werkingsgebied: Vlaanderen – Wallonië – Brussel

Focus: Fotografie

Wanneer ouders hun baby verliezen voor, tijdens of kort na de geboorte stort hun wereld in. Ze moeten afscheid nemen van hun kindje nog voor ze de kans hebben gekregen het te leren kennen. Tegelijk zijn ze heel fier. Ze willen alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Met foto’s van hun baby, van hun nieuwe gezin. Foto’s die helpen bij het leren leven met dit verlies. Foto’s die ze met veel trots aan iedereen willen laten zien.

Boven De Wolken helpt sterrenouders om dit grote verdriet te dragen door hen een professionele fotoreportage van hun overleden baby aan te bieden. De fotografen van Boven De Wolken komen binnen de 24 uur na de geboorte langs. Ze doen dit gratis, met hart en ziel en met respect voor het gezin en de baby.

De foto’s kunnen voor de ouders een groot verschil maken in het verwerkingsproces en zijn een tastbare, prachtige herinnering aan hun sterrenkindje. 

www.bovendewolken.be


Cozapo

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Lotgenotencontact – Mailinglijst – Getuigenissen

Cozapo is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.
Bij Cozapo ondersteunen ouders die afscheid namen van een geliefd kindje elkaar. Via een vertrouwelijke mailinglijst, kleinschalige ontmoetingsmomenten en het lezen en delen van getuigenissen kunnen ervaringen en gevoelens gedeeld worden. Je kan terecht bij Cozapo met elke vraag over dit specifieke rouwproces.

www.cozapo.be


De stilte omarmd

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Individuele begeleiding – koppelbegeleiding

De stilte omarmd gaat in gesprek met sterrenouders om hun verdriet te kunnen doorvoelen en doorleven. De rouwbegeleiders van De stilte omarmd zijn rouw- én ervaringsdeskundigen. Ze weten een open, warme en huiselijke sfeer te creëren waar alles kan en niets moet. Ze luisteren
naar het verhaal. Ze nemen tijd.
De gesprekken zijn momenten van stilstaan, ont-moeten en heel vaak gewoon een verademing.

www.destilteomarmd.be


Eleonoor

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Rouwmaaltijden

Men zegt wel eens dat ‘koken voor iemand het tastbaar maken van liefde is’. Wanneer je wereld plots stil staat, is eten klaar maken een zware opdracht. Dat hebben we zelf aan de lijve ondervonden. Naar de winkel gaan, überhaupt buitenkomen, energie hebben om te koken (voor jezelf of je gezin) én het op te eten: het is zwaar. Te zwaar op momenten waarop je prioriteiten liggen bij degene van wie je houdt en mist, en waarvan je afscheid moet nemen.

ELEONOOR vzw wil dat je ten volle kan rouwen, dat je tijd krijgt om te huilen, om herinneringen op te halen, om te zorgen voor jezelf en je gezin, om lief te hebben en te koesteren wat je dierbaar is.

Voor een hartverwarmende maaltijd elke dag zorgen wij. 

www.eleonoor-vzw.be


Elisio Vlinderpost

Werkingsgebied: Nederlandstalig gebied

Focus: Kaartjes speciale data

Elisio Vlinderpost vzw stuurt ouders van een sterrenkindje een lief bericht op Moeder- en Vaderdag, de verjaardag van het sterretje en voor 6-jarige sterretjes op hun eerste grote-schooldag. Op elke originele kaart staat een warm woordje dat ouders die een kindje verloren een hart onder de riem steekt. Ouders schrijven zich in met het formulier op onze website. 

www.elisiovlinderpost.be


Levensadem

Werkingsgebied: Vlaanderen en Brussel

Focus: Persoonlijke begeleiding met aandacht voor de spirituele dimensie van het
rouwproces na zwangerschapsverlies

Zwangerschapsverlies stelt je ook voor vragen op existentieel, spiritueel of religieus gebied. Wij bieden 2 trajecten aan voor het doormaken van het rouwproces en de verwerking van vragen rond verantwoordelijkheid, gevoel te falen, eenzaamheid… :

1. Een niet-confessioneel traject, met aandacht voor zin zoeken en geven.

2. De “Emmaüsweg”, een spiritueel traject dat vertrekt vanuit de overtuiging van de hulpvrager (christelijk, islamitisch,…).

Beide trajecten worden individueel (of in koppel) gevolgd.
De begeleiding is gratis en wordt gegeven door gevormde vrijwilligers.
Andere vormen van ondersteuning: contact met lotgenoten, een steungezin, verblijf op eigen vakantiedomein, …

www.levensadem.be


Levensles van Mercedes

Werkingsgebied: provincie Antwerpen

Focus: Broers en zussen, educatie

Levensles van Mercedes is een kleinschalige organisatie die rouw en verlies bij kinderen en jongeren bespreekbaar maakt. Wij doen dit via allerhande initiatieven zoals vormingswerk op school en ondersteuning van leerkrachten en (klas)groepen die met het thema geconfronteerd worden. Ook hebben we een ‘creatief collectief’ rondom het thema verlies.

www.levenslesvanmercedes.com


Lost & Co vzw

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Lotgenotencontact

Jou op een laagdrempelige en kosteloze manier begeleiden in je rouw- en verwerkingsproces bij verlies is wat wij doen:

  • Onze vrijwilligers die weten wat het is om verlies mee te maken, delen hun tijd en verhaal maar al te graag. Wanneer je met iemand wil praten, kan je op onze site eens kijken met wie je een klik voelt en graag het gesprek zou aangaan.
  • Wij denken met je mee op maat en zoeken naar antwoorden op jouw vraag rond rouw, ziekte of verlies. We maken je wegwijs.

www.lostenco.be


Met Lege Handen

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Lotgenotencontact voor ouders van een overleden baby

Met Lege Handen is een vzw van en vóór ouders van een overleden baby. We zijn ontstaan vanuit de behoefte om te kunnen praten met ouders die ook een baby’tje verloren hebben, hetzij vóór, tijdens of na de geboorte. Als lotgenoten vinden we begrip, erkenning en herkenning bij elkaar. De voornaamste werking van Met Lege Handen is het organiseren en begeleiden van praatgroepen waar ouders van overleden baby’s hun ervaringen, emoties, vragen,… met elkaar kunnen delen. Naast praatgroepen bieden we ook een gesloten facebookgroep voor lotgenoten aan en onze leden ontvangen 4 keer per jaar een tijdschriftje, ’t Lichtpuntje.

www.metlegehanden.be


Oona foundation

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Opbaringsmateriaal voor het ziekenhuis en thuis

Oona Foundation vzw bezorgt kosteloos opbaringsmateriaal om je overleden kindje op een veilige manier dicht bij jullie te houden. Zowel in het ziekenhuis als bij jullie thuis. Manden met koelelementen, mooie schalen voor de wateropbaring en een koelmatras om in jullie eigen babybedje of wieg te leggen. Oona Foundation vzw ijvert ervoor om kindjes zo lang als mogelijk, veilig en geborgen, bij de ouders te laten verblijven.

www.oonafoundation.be


Solibelli

Werkingsgebied: Vlaanderen

Focus: Twinless twins, meerlingen

Solibelli steunt ouders en hun familie bij het verlies van een (on)geboren baby die deel uitmaakte van een meerling. We willen dit verdriet bespreekbaar en zichtbaar maken voor anderen. 

www.solibelli.be